Naslovnica Pretraživanje AA
 
SAŠA ŠTEKOVIĆ

Ponedjeljak 29.05.2017. - 15:45 do 16:30

Naslov predavanja:

Sustav automatiziranog upravljanja procesom diskontinuirane (šaržne – batch) proizvodnje

Sažetak predavanja:

Prezentacija će na primjeru razvoja i projektiranja proizvodnog pogona medikamenata prikazati sustav automatiziranog upravljanja procesom diskontinuirane (šaržne – batch) proizvodnje. Bit će prikazane ključne faze dijela projekta za automatiziranje:  od analize i definiranja zahtjeva sustava, izrade specifikacija softverskog i funkcionalnog dizajna (faze procesne proizvodnje) do  realizacije sustava upravljanja unutar Siemens PCS7 i Simatic Batch projektantskih alata te rada krajnjeg korisnika na operativnim sučeljima. Prikazat će se neki od učestalih problema na koje se nailazi pri projektiranju te njihovo izbjegavanje/rješavanje zbog korištenja Siemens PCS7 sustava kao projektantskog okruženja. Obzirom da se uzima farmaceutski pogon kao primjer, pojasnit će se neke od regulativa propisanih od strane Američke agencija za hranu i lijekove te GAMP (Good automated manufacturing practice) skup smjernica za proizvođače i korisnike sutomatiziranih sustava u farmaceutskoj industriji.

 

Predavač: Saša Šteković

Poduzeće:

Životopis:

Saša Šteković, M.Sc.E.E., zaposlen je u tvrtki Autegra – poduzeću za projektiranje industrijskih postrojenja kao direktor. Nakon završetka prirodoslovno-matematičke gimnazije, 2006. godine upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje diplomira 2011. godine. Prije osnivanja tvrtke radio je kao inženjer za automatizaciju i voditelj projekata u području farmacije i kemijske industrije. Tijekom rada se specijalizirao na decentraliziranim sustavima upravljanja te na šaržnoj proizvodnji medikamenata i ostalih farmaceutskih/kemijskih proizvoda.