Naslovnica Pretraživanje AA
 

Srijeda 06.06.2018. - 17:00 do 17:30

Naslov predavanja:

Aplikacije proširene i miješane stvarnosti za SCADA-e

Sažetak predavanja:

Tehnološki napredak automatizacije elektroenergetske domene i korištenje standardiziranih protokola komunikacije kao što je IEC61850 sa semantičkim opisom podataka nam omogućuje primjenu novih tehnologija u svrhu poboljšanja raznih procesa domene. U tom smjeru tehnologije virtualne stvarnosti su postale primjenjive u raznim područjima domene. U ovoj prezentaciji su pokazane razvijene aplikacije proširene i miješane stvarnosti koje se povezivanjem na SCADA sustav mogu koristiti u razne svrhe poboljšanja procesa unutar elektroenergetskih podsustava.

 

Predavač: Miro Antonijević

Poduzeće:

 

Životopis:

Miro Antonijević je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 2013. godine, smjer Računarstvo i matematika. Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij u polju računarstva s ciljanom temom primjene tehnologije proširene stvarnosti u elektroenergetskoj industriji. Za vrijeme diplomskog studija, 2013. godine,  radi kao Web programski inženjer u tvrtci Neutrino u trajanju od 3 mjeseca. Nakon stjecanja zvanja magistra matematike i računarstva zapošljava se kao programski inženjer u tvrtci KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d., skraćeno KONČAR – KET, vodećem nastupnom poduzeću i nositelju inženjering djelatnosti u sustavu KONČAR – Elektroindustrija d.d. Godine 2016. mijenja radno mjesto u istoj tvrtci u Rukovoditelja sektora za aplikacije u realnom vremenu na kojem trenutno radi. Od sredine 2014. godine aktivno sudjeluje kao istraživačko-razvojni inženjer na projektu Open System for Energy Services, skraćeno OS4ES, međunarodnom istraživačkom projektu financiranom od strane Europske Komisije, namijenjenom razvoju platforme koja će omogućiti automatsko uključivanje obnovljivih izvora električne energije i električnih automobila u elektroenergetsku mrežu na temelju načela plug-and-play. Tijekom rada u tvrtci KONČAR – KET objavljuje 3 znanstvena rada pod imenima „Projekt OS4ES – otvorena platforma za automatizaciju i integraciju napredne elektroenergetske mreže“, „Certifikacija SCADA sustava za drugo izdanje IEC 61850 standarda“ i „Augmented Reality for Substation Automation by Utilizing IEC 61850 Communication“, gdje su prva dva rada objevljena na Simpoziju o sustavu vođenja elektroenergetskog sustava HRO CIGRÉ, a treći na Međunarodnom skupu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2016 godine.