Naslovnica Pretraživanje AA
 

Četvrtak 7.6.2018. - 15:00 do 15:30

Naslov predavanja:

Avanture u izgradnji korisničkih sučelja za IoT

 

Sažetak predavanja:

Projektiranje korisničkog iskustva i izrada korisničkih sučelja za IoT projekte su discipline koje sadrže posve novu dimenziju u odnosu na  sučelja 'klasičnih' web i mobilnih aplikacija.
U predavanju će biti riječi o izazovima koji se susreću na projektima u praksi i vještinama koje je potrebno poznavati da bi se uspješno bavilo ovim područjem.

 

Predavač: Tomislav Pokrajčić

Poduzeće:

Životopis:

Tomislav Pokrajčić je direktor tvrtke Binaria d.o.o. specijalizirane u izradi korisničkih sučelja za IoT projekte. Diplomirao je računarstvo ja na FER-u 2004. godine. Sudjelovao je u radu profesionalnih organizacija i projekata poput Zagreb Adobe Flex User Group, Kontejner DIYArtLab, IEEE Young Professionals Hrvatska, Hrvatska sekcija IEEE i Croatian Independent Software Exporters (CISEx).