Naslovnica Pretraživanje AA
 

Ponedjeljak 4.6.2018. - 16:15 do 16:35

Naslov predavanja:

Potencijal intelektualnog vlasništva

 

Sažetak predavanja:

Prezentacija ukratko navodi oblike intelektualnog vlasništva i osnovne činjenice u pogledu prava i ograničenja koje pružaju, s naglaskom na pravo ostvareno patentnom zaštitom. Ukratko se daje osvrt na zaštitu izuma međunarodnom prijavom patenta i europskom prijavom patenta, te zastupljenost broja europskih prijava patenata po području tehnike. Posebno se daje osvrt na povezanost patentiranja i tržišnog uspjeha startup tvrtke, a koji se temelji na studiji izrađenoj od strane France Brevetes (investicijski fond za intelektualno vlasništvo). Na kraju se navode primjeri startup tvrtki iz Sjedinjenih Američkih Država i Finske čiji uspjeh se, između ostaloga, temelji na zaštićenom intelektualnom vlasništvu.

 

Predavač: Tatjana Sučić

 

Poduzeće:

 

Životopis:

Tatjana Sučić, mag. ing. stroj.

  • Diplomirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
  • Iskustvo u području zaštite patenata razvijeno tijekom 24 godine rada.
  • 1994. – 2004. patentna ispitivačica i voditeljica Odsjeka za međunarodnu zaštitu patenata u Državnom zavoda za intelektualno vlasništvo RH.
  • 2004-2006. Pomoćnica ravnatelja Sektora za patente.
  • Od 2006. g. ovlaštena zastupnica za zastupanje u području industrijskog vlasništva ispred Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH i Europskog patentnog ureda.
  • Suradnja u području zaštite patenata s znanstvenim i sveučilišnim institucijama, malim i srednje velikim tvrtkama i pojedinačnim izumiteljima.
  • Trening od strane European Patent Academy kojim je stečen certifikat nacionalnog voditelja za patentne zastupnike u području Europskih patentnih prijava u skladu s Europskom patentnom konvencijom, 2009.
  • Patenting expert in Building innovation support through efficient cooperation network – BISTEC
  • Članstvo u Komori zastupnika u području intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske.

Članstvo u Institutu profesionalnih zastupnika ispred Europskog patentnog ureda (epi).