Naslovnica Pretraživanje AA
 

Srijeda 6.6.2018. - 16:30 do 17:00

Naslov predavanja:

Strateški razvojni projekt HEP grupe: e-mobilnost i pogled prema budućnosti prometa

  

Predavač: Domagoj Puzak

Poduzeće:

 

Životopis:

Domagoj Puzak diplomirao je 2006. godine na diplomskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Elektroenergetika. Od 2006. godine radi u HEP-u, a trenutno na poziciji Koordinatora poslova kao voditelj tima za pripremu, provedbu i realizaciju aktivnosti na razvojnom projektu e-mobilnosti. Govori engleski i njemački jezik.